Phần Mềm Camera

Kết nối với chúng tôi

Phần mềm camera GUARDING VISION cho IPHONE

Tải về trên Appstore

 

Phần mềm camera GUARDING VISION cho ANDROID

Tải về trên Google Store

 

Phần Mềm Quản Lý Và Ghi Hình Tập Trung Camera Guarding Expert

Tải phần mềm Guarding Expert  (250 MB)

 

Phần Mềm Quản Lý Tập Trung Camera Chạy Trên Hệ Điều Hành IOS (Máy Tính MAC)

Tải phần mềm Guarding Expert (cho iOS)