Phần Mềm Tiện Ích

DANH MỤC HD PARAGON

Phần Mềm Tìm Kiếm Địa Chỉ IP Của Thiết Bị Đầu Ghi Hình, Camera IP

Hổ trợ tìm kiếm địa chỉ IP trên mạng LAN của các camera IP và đầu ghi hình analog, đầu ghi hình IP

Download File

Phần Mềm Xem Băng Thông Thực Tế Truyền Qua Mạng

Phần mềm xem băng thông của camera IP hoặc đầu ghi truyền qua mạng

Download File

Phần Mềm Tính Toán Băng Thông Cho Hệ Thống Camera IP

Phần mềm tính toán băng thông cần thiết cho hệ thống camera IP

Download File

Phần Mềm Tính Toán Dung Lượng Đĩa Cứng Và Thời Gian Ghi Hình

Phần mềm tính toán dung lượng đĩa cứng và thời gian ghi hình

Download File

Phần Mềm Backup Các File Video Trên Đầu Ghi (Analog Hoặc IP) Xuống Máy Vi Tính

Phần mềm backup (tự động hoặc thủ công) các file video trên đầu ghi (analog hoặc IP) xuống máy vi tính.

Download File

Phần Mềm Mở Các File Video Đã Download Hoặc Backup Từ Đầu Ghi Xuống Máy Vi Tính

Phần mềm để xem lại các file video tải xuống từ đầu ghi hình

Download File

Plug-In Để Xem Camera Bằng Trình Duyệt Safari Và Chrome Trên MAC OS

Phần mềm để xem camera bằng trình duyệt Safari và Chrome trên máy tính MAC.

Download File

Phần Mềm Teamviewer 5.0 Để Hổ Trợ Cấu Hình Từ Xa

Phần mềm Teamviewer 5.0 để cấu hình từ xa.

Download File