Gang_Deltaplus_500x500_maxb_(1)

GĂNG TAY CHỐNG CẮT CHỊU NHIỆT 150 ĐỘ C MODEL VENICUT52

Availability: In stock

Tổng Quan

Găng tay chống cắt, chịu nhiệt 1500C
Model  VENICUT42
Xuất xứ: Delta Plus – Pháp
Sản xuất: Trung Quốc