z1338136586929_a98ba3e7b7a4afe046899a4585b5502e

GĂNG TAY LEN KEM

Availability: In stock

Tổng Quan

GĂNG TAY LEN KEM :
rọng lượng: 40G – 50G dệt kim 10
60G – 70G – 80G – 90G – 100G dệt kim 07
Chất liệu: len